Spawanie na goraco Podczas spawania

Spawanie na gorąco Podczas spawania na gorąco podgrzewa się przedmiot spawany do temp. 700-750°C na ogniskach prowizorycznych lub w piecach, przy czym temperatura ta jest utrzymywana pod- czas całego przebiegu spawania. Stygnięcie przedmiotu spawa- nego powinno być mozliwie powolne. Charakterystyczną cechą spawania na gorąco jest utrzymywa- nie jeziorka metalu w dość dużych rozmiarach, co ma na celu zmniejszenie szybkości stygnięcia, a przez to przeciwdziałanie tworzeniu się twardych ziarn białego żeliwa oraz uniknięcia po- rowatości przez dokładniejsze odgazowanie stopionego metalu. W celu przeciwdziałania wypalaniu się węgla i krzemu oraz aby oczyścić metal spoiny z tlenków żelaza stosuje się topniki w po- staci prażonego boraksu lub mieszaniny boraksu z kwasem bo- rowym, sodą itp. Przy spawaniu acetylenowym stosuje się palnik o mocy 100- 120 litrów acetylenu na godz na 1 mm grubości metalu spa- wanego; topnik wprowadza się do jeziorka maczając koniec roz- grzanej pałeczki (spoiwo) w proszku. Przy spawaniu łukowym topnik wchodzi w skład otuliny. Jako spoiwo używane są pa- łeczki żeliwne o powiększonej zawartości grafitu i krzemu, ze względu na wypalanie się tych składników. [przypisy: , , ]