Zastosowania Wsród zastosowan hartowania plomieniem

Zastosowania Wśród zastosowań hartowania płomieniem jako najbardziej typo- we można wymienić hartowanie zębów -kół, czopów wałów, po- wierzchni tocznych kół suwnic, matryc do przeciągania itp. . Hartowanie płomieniowe jest typową metodą stosowaną w ma- sowej produkcji, przy której opłaca się konstruowanie palników o specjalnych kształtach, jak również specjalnych maszyn do pro- dukcji zautomatyzowanej. Wobec krótkiego czasu operacji i nie- zbędnej ścisłej powtarzalności warunków, w jąkich ta operacja powinna się odbywać, aby wyniki były jednakowe, jest wskazana jak naj dalej posunięta mechanizacja. Zastosowanie hartowania powierzchniowego w produkcji wy- maga oczywiście doświadczeń w celu określenia wielkości płomie- nia, szybkości posuwu, czasu nagrzewania, ilości wody i jej ciśnie- nia, zależnie od rodzaju materiału i wymaganej grubości warstwy, hartowanej. Osiągana praktycznie grubość warstwy hartowanej wynosi 1-6 mm; najczęściej stosuje się 1,5-3 mm. [patrz też: , , ]