METALIZOWANIE NATRYSKOWE Metalizowanie natryskowe polega

METALIZOWANIE NATRYSKOWE Metalizowanie natryskowe polega na powlekaniu powierzchni przedmiotów metalem roztopionym przeniesionym na przedmiot w postaci drobniutkich kropelek za pomocą strumienia powietrza. Przyrząd do metalizowania natryskowego zwany pistoletem jest podobny do pistoletów używanych do natryskiwania po- wierzchni rozpylonym lakierem. Metal natryskiwany jest dopro- wadzony do płomienia w postaci drutu. W pistoletach gazowych źródłem ciepła jest płomień acetyle- nowo-tlenowy, a w pistoletach elektrycznych – łuk. Metalizowanie gazowe jest znacznie szerzej rozpowszechnione. Pistolet gazowy jest w zasadzie palnikiem acetyleno-. wym; drut dochodzi do płomienia pociągany przez krążki radeł- kowane. Dolny krążek jest obracany za pomocą mechanizmu na- pędzanego przez turbinkę B poruszaną sprężonym powietrzem; krążek górny A jest przyciskany do drutu sprężyną Przez środkowy otwór przesuwa się drut, naokoło którego pali się wieniec płomyków acetylenowo-tlenowych, otoczony strumieniem powietrza. W mia- rę topienia się metal jest rozpylany przez strumień powietrza i rzucany na powierzchnię przedmiotu. . Do pistoletu gazowego doprowadza się oddzielnymi wężami E acetylen, tlen i sprężone powietrze. Za pomocą zawo- ru D otwiera się jednocześnie dopływ acetylenu, tlenu i sprężone- go powietrza. Do pistoletu .elektrycznego doprowadzane są jednocześnie dwa druty. Łuk jarzy się u wylotu palnika między końcami obu dru- tów. Druty topią się równomiernie, a stopiony metal po- rywany jest przez strumień powietrza. Oczywiście natężenie prą- du musi być tak dobrane, aby szybkość topienia się drutów była równa szybkości ich posuwu. Za pomocą metalizowania natryskowegoprzedmioty z metalu, gipsu, drewna” cementu, szkła, papieru Iub nawet tkaniny mogą być pokrywane warstwą aluminium, cynku, miedzi, brązu, srebra, niklu itd. Najszerzej stosowane jest cynkowanie przediotów sta- lowych w celu ochrony przed korozją. Zastosowanie: mosty, zapo- ry wodne, słupy linii elektrycznych, okręty, zbiorniki na che- mikalia itp. Metalizowanie natryskowe stalą stosuje się szeroko zamiast na- pawania do pogrubiania części: zużytych; tłoków, czopów, wałów, prowadnic itp. Stosuje się stal nieco twardszą, aby zwiększyć od- porność na zużycie. Gdy ilość metalu brakującego jest niewielka, wtedy metalizowanie jest tańsze niż napawanie. Ponadto bardzo ważną zaletą metalizowania jest to, że temperatura przedmiotu metalizowanego prawie nie ulega zmianie, a więc nie ma obawy aby mogły wystąpić odkształcenia, Ictóre występują przy napa- waniu. [hasła pokrewne: , , ]