Technika metalizowania Powierzchnie przeznaczona do

Technika metalizowania Powierzchnię przeznaczoną do metalizowania oczyszcza się za pomocą strumienia piasku, przy czym powierzchnia powinna być szorstka, aby pierwsze cząsteczki metalu natryskiwanego mogły mocno sczepić się z powierzchnią przedmiotu. Piasek powinien więc mieć ziarnka ostre, jakie powstają przez kruszenie kamieni (piasek rzeczny nie nadaje się). Piaskowanie odbywa się w specjalnych komorach. Szczelne ubranie i hełm, pod który doprowadza się powietrze. z zewnątrz, chronią operatora przed pyłem. Zamiast piaskowania stosuje się często oczyszczanie :struie- niem śrutu stalowego. Metal natryskiwany, który w postaci kropelek płynnych- oto- czonych powłoką z tlenków rozpryskuje slę- na powierzchni, wgłę- bia się w pory szorstkiej powierzchni; następne cząstki metalu przypawają się do pierwszych. Obecność tlenków i przychwycone- go powietrza czyni warstwę nałożoną dość porowatą. Czasem jest to korzystne, np . Przy pogrubieniu zowalizowanych tulei cylin- drów silników warstwa nametalizowana dobrze utrzymuje smar, który wsiąka w pory. Jeżeli metalizuje się powierzchnie narażone na duże obciążenia (np. czopy -wałów), wykonuje się specjalnym narzędziem szereg rowków o głębokości 1 mm w celu lepszego sczepienia się warstwy nakładanej z podłożem. Warstwę nametalizowaną szlifuje się ostrożnie, aby nie powyrywać ziarn metalu słabiej związanych z podłożem. Przedmiot o kształcie walcowym zakłada się do metalizowania na tokarkę, a pistolet zamocowany na suporcie przesuwa się wzdłuż osi przedmiotu. Przedmiot powinien obracać .się w kie- runku przeciwnym do kierunku strumienia metalu, a wylot pisto- letu powinien znajdować się nieco powyżej osi przedmiotu Jeżeli warstwa na tryskana ma być szczelna – co ma duże znaczenie przy metalizowaniu ochronnym przed korozją – to wówczas wskazane jest roztopienie, warstwy nałożonej przez ogrzewanie np. palnikiem acetylenowym. Aby warstwa nie po- pękała, należy podgrzać przedmiot do 450-550°C. a następnie studzić bardzo powoli (30-50°C na godz spadku temperatury), Do metalizowania stosuje się druty kalibrowane o średnicy 1-3 mm. Zwykłym .rcz;nym pistoletem można nałożyć na go. dzinę do 11 kg cynku, 3,5 kg aluminium, 1,5 kg miedzi lub. ok. 4 kg stali. Ciężkie pistolety pozwalają podwoić tę wydajność, a pistolety mocowane na podstawie, zbyt ciężkie do trzymania w ręku, używane wyłącznie do pogrubiania, osiągają jeszcze więk- szą wydajność. Druty do metalizowania gazowego są przedmiotem normy PN-57M-69412; w ormie podane są różne rodzaje drutów z metali żelaznych i nie żelaznych oraz ich przeznaczenie. . Druty do metalizowania natryskowego elektrycznego są przed: miotem normy PN-64:tyr-69415. [patrz też: , , ]