NATRYSKIWANIE POWLOK TWARDYCH PISTOLETEM PLAZMOWYM

NATRYSKIWANIE POWŁOK TWARDYCH PISTOLETEM PLAZMOWYM Palnik plazmowy używany do cięcia, opisany szczegółowo w -roz- dziale D, znajduje .równieź zastosowanie w metalizacji natrysko- wej do .natryskiwania powłok z metali- o wysokiej temperaturze topliwości (W, Mo, Cr), co nie jest osiągalne przy użyciu zwykłe- go pistoletu łukowego. Wysoka temperatura plazmy .przy wylocie dyszy palnika (15 000 do. 25 OOOC) pozwala na uzyskiwanie powłok zmateriałów nadzwyczaj trudno topliwych, jak Al2ba, MgO, ZrQ21 NiG:r:, we- glika krzemu i wolframu (SiC, WC). Wydajność pistoletu plaz- mowego wynosi 3-4 kgh metalu natryskiwanego na godzinę. Przy powlekaniu materiałami bardzo trudno topliwymi wydajność bywa znacznie mniejsza. Np. uzyskanie powłoki o gru- bości 0,15 mm z tlenku aluminium na powierzchni 1 m2 wymaga 0,5 godz przy tym zużycie Al203 wynosi ok. 0,75 kg, gdyż mate- riał jest bardzo trudno topliwy i stosunkowo lekki (3,8 gcm). Do wytwarzania plazmy stosuje się argon; ponieważ gaz do- prowadzany jest do palnika pod dość wysokim ciśnieniem (4 atn), używa się go jednocześnie do przeniesienia do wylotu palnika materiału drobno sproszkowanego, do rozpylania materiału sto- pionego i natryskiwania nim przedmiotu. Osłona z argonu chroni natryskiwany metal przed ewentual- nymi zmianami chemicznymi (utlenianie, azotowanie). [hasła pokrewne: , , ]