Zgrzewanie ultradzwiekowe Do zgrzewania punktowego

Zgrzewanie ultradźwiękowe Do zgrzewania punktowego cienkich blach aluminiowych i mie- dzianych (o grubo do 1 mm) znalazła zastosowanie metoda, przy której źródłem energii są ultradźwięki. Blachy zgrzewane zamocowane między sto- łem, a kłem wibratora poddawane są w ciągu 1-3 sekund działaniu ultradźwięków, wytwarzanych przez aparaturę o mo- cy ok. 2 kW, pracującej przy częstotliwości ok. 20 000 Hz. Docisk uzyskuje się pneumatycznie, za pomocą tłoczka przesuwające- go się w cylindrze powietrznym. Zależnie od rodzaju metalu i jego grubości siłę docisku reguluje się w granicach 25-300 kg. . Wielką zaletą tej metody jest brak wgnieceń, które normalnie dają elektrody przy zgrzewaniu punktowym oporowym. Przy bar- dzo cienkich blaszkach ma to duże znaczenie.
Zgrzewanie przez wy buch Jest to proces oparty na tej samej zasadzie, GO opisane wyżej zgrzewanie zgniotowe. Połączenie metali uzyskuje się również przez zgniot, wywołany naciskiem odpowiednio wielkiej siły, tyl- ko zamiast powolnego zgniotu wykonywanego na prasie, wystę- puje w tej metodzie zgniot błyskawiczny, pod działaniem eksplo- zji materiałów wybuchowych. Dzięki temu można łączyć metale odmienne, których nie można ani spawać ani zgrzewać innymi metodami, np. stal z aluminium. Ta metoda ma więc dużą przy- szłość przed sobą, gdy przejdzie z laboratoriów (1966 r.) do hal przemysłowych. [podobne: , , ]