Zastosowanie zgrzewania doczolowego Typowe roboty

Zastosowanie zgrzewania doczołowego Typowe roboty wykonywane na zgrzewarkach doczołowych obejmują łączenie kształtowników, szyn kolejowych, wałów wykorbionych, przekrojów okrągłych, prostokątnych, pła- skich, rur, prętów do zbrojenia żelbetu, obręczy kół samochodowych. Dobre wyniki uzyskuje się przy zgrzewaniu narzędzi skrawa- jących ze stali szybkotnącej (noży, frezów, wierteł itp.) trzon- kami ze zwykłej stali narzędziowej. Uzyskuje się w ten sposób duże oszczędności kosztownej stali specjalnej. Zgrzewanie iskrowe jest również naj właściwszym sposobem łączenia szyn kolejowych.
Zgrzewadła iskrowe do kołków Zastosowaniem zgrzewania iskrowego jest doczołowe mocowanie kołków sworzni gwintowanych itp. za pomocą zgrzewadeł ręcz- nych o kształcie pistoletu. Operator opiera na przed- miocie lufę pistoletu, do której wstawiono uprzednio kołek; ko- niec kołka tkwi w odwróconej miseczce ceramicznej, której zada- niem jest nadać wyciśniętemu na zewnątrz materiałowi kształt jakby spoiny pachwinowej. Po włączeniu prądu elektromagnes wciąga nieco kołek do środka. Zajarza się krótkotrwały łuk, który nadtapia końce koł- ka i miejsce na przedmiocie. W chwili wyłączenia prądu zwalnia się sprężyna dociskająca silnie kołek do przedmiotu, ciekły metal zostaje wyciśnięty na zewnątrz, następuje zgrzanie na powierzch- ni styku. Wyciśnięty metal z tlenkami tworzy kołnierzyk wokoło podstawy kołnierzyka. Po naciśnięciu spustu pistoletu przez ope- ratera operacja zgrzewania odbywa się samoczynnie. Metoda ta przy budowie okrętów, kotłów, różnych zbiorników i skrzynek, gdzie do umocowania denek i pokryw oraz podłóg drewnianych, poszyć, izolacji itp. niezbędne. jest wkręcanie d- żych ilości śrub, kołeczków gwintowanych itp., skraca znacznie czas pracy i pozwala uniknąć osłabienia ścianek przez wiercenie otworów. Produkowane w kraju pistolety typu ESa przeznaczone są do zgrzewania iskrowego kołków od 4 do 16 mm średnicy. Szybkość. operacji: 170 sztuk kołków o średnicy 10 mm na godzinę. Jako źródło prądu stosowany jest transformator spawalniczy ETcS-500. [więcej w: , , ]