Spawanie termitowe Czesci, które maja

Spawanie termitowe Części, które mają być połączon, powinny być dobrze oczyszczone z tłuszczu, rdzy i innych zanieczyszczeń. Między brze- gami łączonymi należy pozostawić szczelinę dość szeroką, aby ciekły metal mógł ją swobodnie wypełnić. W miejscu łączonym wykonuje się z wosku dokładny model A przyszłej spoiny, a wo- kół. tego modelu wykonuje się formę odlewniczą B, która ma za zadanie utrzymywać metal ciekły w złączu. Przez boczny otwór w formie D palnikiem ropowym lub gazo- wym wysusza się formę, ogrzewa się ją bezpośrednio przed ope- racją spawania, przy czym model woskowy spoiny ulega stopie- niu; jednocześnie w ten sposób podgrzewa się zaformowane końce łączonych części. Po ukończeniu tej czynności zamyka się boczny otwór glinką ogniotrwałą i gdy forma jest jeszcze gorąca, zapala się termit przygotowany w tyglu T zawieszonym nad formą. Po ukończeniu reakcji w tyglu spuszcza się roztopione żelazo do formy (rys. 224b) wybijając czopkiem metalowym Z glinkę ogniotrwałą, która zamyka otwór na dnie tygla. Zamiast czopka można zamknąć otwór krążkiem żelaznym, który topiąc się sam otwiera spust metalu. Grubość krążka jest tak dobrana, aby spust odbył się w odpowiednim momencie. Żelazo otrzymane ze spalenia termitu jest silnie przegrzane, dlatego strumień jego wypełniając formę nadtapia ścianki łączo- nych części i dobrze łączy się z metalem rodzimym (rys. 225). Żużel, który wyplywa z tygla po spuszczeniu żelaza, wypełnia górną część wlewu odpowiednio rozszerzoną. Po zupełnym ostyg- nięciu spawanej części rozbiera się formę, obcina się leje palni- Idem tlenowym i wygładza złącze szlifierką. Jednym z nowoczesnych zastosowań spawania termitowego, na bardzo szeroką skalę, jest łączenie prętów zbrojenia konstrukcji żelbetowych, szczególnie dużych przekrojów. Wykonując tanie formy z prasowanego piasku formierskiego do jednorazowego użytku upraszcza się znacznie pracę i skraca czas operacji. Na rys. ,226 widzimy tego rodzaju formy do spawania termitowego prętów kwadratowych grubości 50 mm konstrukcji żelbetowej filaru mostowego. Cieńsze pręty były spawane palnikiem acety- lenowym. [więcej w: , , ]