Zgrzewanie punktowe aluminium – Do

Zgrzewanie punktowe aluminium – Do zgrzewania aluminium stosuje się opisane uprzednio zgrze- warki na prąd stały z elektromagnetycznym akumulowaniem energii oraz zgrzewarki na prąd zmienny z elektrostatycznym akumulowaniem energii za pomocą kondensatora. Czas zgrzewa- nia wynosi zazwyczaj 2-12 okresów prądu (0,04-0,24 sek). N atężenie prądu jest odpowiednio podwyższone w stosunku do zgrzewania stali miękkiej, np. przy zgrzewaniu blach o gru- bości 1 mm wynosi 20 000-30 000 A. Można poza tym stosować zgrzewarki na prąd zmienny, dając prąd o dużym natężeniu w okresie podgrzewania trwającym 6 do 12 okresów prądu, następnie zaś prąd wyżarzający o mniejszym natężeniu przez parę okresów prądu, podczas których działa duży nacisk przekuwający spoinę. Zabieg ten chroni zgrzeiny od gwał- townego stygnięcia i poprawia strukturę metalu, co zapobiega pękaniu zgrzein wskutek skurczu.
ZGRZEWANIE GARBOWE Zgrzewanie garbowe rozwinęło się jako ulepszenie zgrzewania punktowego. W tym sposobie łączenia wielkość i rozmieszczenie punktów zgrzewania są z góry określone przez wytłoczenie gar- bów na jednej z części łączonych. Przy zaciśnięciu obu części na odpowiedniej prasie-zgrzewarce między płaskimi elek- trodami o dużej powierzchni i jednoczesnym przepuszczeniu prądu silnie nagrzane garby ulegają spłaszczeniu i otrzymuje się w tych miejscach zgrzeiny identyczne ze zgrzeinami punktowymi. Zgrzewanie garb owe stosowane jest głównie -do złącz przylgo- wych, przy tym szereg punktów może być wykonywany przez jedną parę wspólnych płaskich elektrod lub też przez szereg oddzielnych elektrod dla każdego punktu. Zgrzewanie garbowe stosuje się szeroko do łączenia kołków, śrub itp. ze ściankami płaskimi. Wiadomo, jak trudno jest umo- cować kołek na ściance płaskiej, gdy kołek ma znacznie większą średnicę niż grubość ścianki i nagwintowanie otworu w ściance jest niemożliwe. Zgrzewanie garbowe rozwiązuje te trudności. Rolę „garbu” może spełniać zaostrzony koniec kołka; otrzymuje się wówczas zwykłą zgrzeinę punktową. Lepsze wyniki pod wzglę- dem wytrzymałości uzyskuje się wykonując zgrzeinę pierścienio- wą. [więcej w: , , ]