Zgrzewarki punktowe wyrobu krajowego Charakterystyke

Zgrzewarki punktowe wyrobu krajowego Charakterystykę zgrzewarek punktowych wyrobu krajowego ZPa-250, ZPc-15 i ZPa-50 podaje tabl. 37. Typ ZPa-250 jest zgrzewarką miniaturową, montowaną na stole, uruchamianą za pomocą pedału nożnego. Ma ona zastoso- wanie przede wszystkim w zakładach produkujących lampy oświetleniowe i elektronowe oraz różne precyzyjne przyrządy Zgrzewadła punktowe (zgrzewarki ruchome) Do zgrzewania punktowego dużych zespołów stosuje się ruchome Zgrzewadła zawieszone na belce i przesuwane wzdłuż przedmiotu. W celu zmniejszenia Clęzaru zgrzewadła elektrody wraz z urządzeniem dociskowym A stanowią oddzielną głowicę połączoną za pomocą przewodów z transformatorem i urządzeniem sterującym B. Zamiast zgrzewadła z korpusem w kształcie litery C stosuje się często zgrzewadła kleszczowe. Docisk uzyskuje się pneumatycznie przez rozsunięcie ramion. Zgrzewadła są zazwy- czaj sterowane sprężonym powietrzem; docisk i czas poszczegól- nych operacji cyklu zgrzewania regulowane są za pomocą zawo- rów redukcyjnych. W przypadku sterowania półautomatycznego zwolnienie docisku blach zgrzewanych wykonywane jest przez operatora. W mechanizmie automatycznym przerwanie prądu i docisku zachodzi samoczynnie .: Po nastawieniu przyrządów regulujących wielkość docisku i prądu oraz momenty włączania i wyłączania docisku i prądu, cały „program” zgrzewania przebiega samoczynnie po naciśnięciu przycisku umieszczonego w dogodnym miejscu dla operatora. W przedstawionym na rys. 195 zgrzewadle typu ZP-50 przy- cisk znajduje się przy elektrodzie górnej i w rękojeści na tylnej części „podkowy”. W zgrzewadle kleszczowym przycisk znajduje się na uchwycie, ułatwiającym przesuwanie zgrzewadła. Do łączenia cienkich przekrojów szeroko stosuje się zgrze- wadła w kształcie pistoletu o jednej elektrodzie. Ope- rator dociska elektrodę A do przedmiotu za pomocą rękojeści D. Określoną wielkość docisku, niezależną od operatora, uzyskuje się dzięki temu, że prąd włącza się dopiero po ściśnięciu sprężyny umieszczonej wewnątrz pistoletu. W tym momencie naciśnięty wewnątrz pistoletu przycisk włącza „program” zgrzewania. Pistolet do zgrzewaniawyrobu krajowego, typ ZP-25, zamiast podkładki miedzianej, zaopatrzony jest w zacisk szczękowy, chłodzony wodą, na którym opiera się elementy łą- czone. Określoną wielkość docisku, nie zależną od operatora, uzyskuje się dzięki temu, że prąd włącza się dopiero po ściśnięciu sprężyny umieszczonej wewnątrz pistoletu. Produkcja krajowa zgrzewarek punktowych obejmuje typ EP-2 o mocy znamionowej 10 kV A, oraz typy EP-3; EP-3R, ZPa-15 i ZPb-15, O mocy 15 kVA, różniące się między sobą rodza- jem docisku (nożny, pneumatyczny) oraz rodzajem sterowania. [więcej w: , , ]