ZGRZEWANIE PUNKTOWE Przebieg zgrzewania punktowego

ZGRZEWANIE PUNKTOWE Przebieg zgrzewania punktowego Zgrzewanie punktowe polega na łączeniu za pomocą szeregu „punktów” dwóch elementów cienkościennych ułożonych jeden na drugim, np. blach na zakładkę. Operację zgrzewania wykonuje się na maszynie zaopatrzonej w elektrody kłowe, między którymi umieszcza się element zgrze- wany Zgrzewarka starszego typu jest sterowana nóżnie. Nacisk na elektrody uzyskuje się za pomocą pedału zaopatrzonego w układ dźwigniowy ze sprężyną. Czas- przepływu prądu regulowany jest przez operatora. Naciskając pedał A robotnik wprawia w ruch drążek pionowy oparty na dźwigni B, wskutek czego następuje nacisk sprężyny C na koniec dźwigni D; elektroda E zbliża się do elektrody F zaci- skając blachy. W czasie dalszego ruchu pedału łącznik S włącza prąd doprowadzany z sieci do transformatora T przewodami P. Ramiona zgrzewarki zakończone elektrodami tworzą obwód wtór- ny transformatora. Przepuszczając prąd przez mniejszą lub większą ilość zwojów obwodu pierwotnego za pomocą przełącznika R, możemy regule- wać prąd zgrzewania odpowiednio do -grubości łączonych blach. Aby otrzymać zgrzeinę punktową, należy wykonać następujące czynności: a) zacisnąć elementy łączone między ęlektrodami; g) włączyć prąd -w momencie, gdy docisk na styku osiąga do- stateczną wielkość; c) wyregulować czas przepływu prądu w ten sposób, aby po- wierzchnia styku blach osiągnęła temperaturę potrzebną do zgrzania metalu; d) wyłączyć prąd i zwiększyć docisk w celu otrzymania po- łączenia (przekuwanie); e) odłączyć elektrody po stwardnieniu metalu. W niektórych przypadkach (stale specjalne, aluminium) dodat- kową czynnością w powyższym cyklu jest wyżarzanie zgrzeiny dokonywane za pomocą prądu przechodzącego przez wykonaną zgrzeinę w ciągu ściśle określonego czasu. Szereg zgrzein w kształcie punktów tworzy szew punktowy. Zgrzeiny są bardzo mocne i prawie niewidoczne. Unika się ko-. nieczności znaczenia (trasowania), wiercenia lub wytłaczama otworów na nity. Praca odbywa się z wielką szybkością. Blachy w chwili docisku zostają jak gdyby „przestrzelone” ładunkiem elektryczności i zgrzane punktowo w bardzo krótkim czasie. No- woczesne automatyczne zgrzewarki punktowe pracują z szyb- kością maszyny do szycia. Zgrzewanie punktowe zastępuje nitowanie i służy przeważnie do łączenia blach. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji części konstrukcyjnych z blachy, jak ramy i nadwozia wagonów, samochodów, samolotów, jak również w produkcji lekkich kon- strukcji stalowych, siatek drucianych itp. Pomimo wysokiego kosztu zgrzewarek, dzięki wysokiej wydaj- ności tych maszyn koszt wyrobu części zgrzewanej jest przecięt- nie niższy o 40-70% od kosztu wyrobu części nitowanej. Wy- tyczne projektowania, wykonywania i kontroli złącz zgrzewanych punktowo omawia norma PNM-69021. [patrz też: , , ]