Laczenie szyn sposobem kombinowanym Sposób

Łączenie szyn sposobem kombinowanym Sposób „kombinowany” polega na zastosowaniu w jednej ope- racji zgrzewania i spawania. Zgrzewane są główki, a spawane środniki i stopki. Przekroje szyn łączonych obrabia się dokładnie prostopadle do osi i dociska się je do siebie, dając między główki wkładkę ze stali miękkiej o grubości 4-10 mm. Między środni- kami i stopkami pozostaje więc szczelina, która wypełnia się spoiwem. W tyglu przygotowuje się tylko tyle termitu, aby wy- pełnić żelazem dolną szczelinę i utworzyć wokoło zgrubienie; główka szyny natomiast – jest oblana tylko żużlem, który ma za zadanie ogrzać metal główki i wkładki do stanu ciastowatego. Połączenie główki z wkładką następuje przez docisk za pomocą prasy.
ZGRZEWANIE MECHANICZNE Do grupy procesów łączenia, objętych nazwą „zgrzewanie mecha- niczne” zaliczamy metody łączenia, które tym się różnią od metod opisanych w poprzednich rozdziałach, że nie doprowadza się ciepła do miejsca łączenia, a połączenie uzyskuje się stosując wyłącznie siły mechaniczne. Są to: zgrzewania zgniotowe, tarciowe, ultra- dźwiękowe oraz zgrzewania przez wybuch. 1. Zgrzewanie zgniotowe Gdy metal jest dostatecznie plastyczny (aluminium, srebro) można uzyskać połączenie przez sam docisk, bez podgrzewania przekrojów łączonych. Uzyskuje się to dzięki płynięciu metalu pod silnym dociskiem, a więc tylko takie metale można łączyć przez zgniatanie, które już w temperaturze otoczenia mają gra- nicę płynności dostatecznie niską. Jest niewątpliwe, że płynięciu metalu towarzyszy pewien wzrost temperatury między zrastają- cymi się ziarnami metalu oraz zjawisko dyfuzji. Proces zgrzewania zgniotowego ilustruje rys, 229. Elementy łączone A i B, ujęte w matrycę C z wycięciami D, zakłada się na prasę zaopatrzoną w 2 tłoczniki przeciwbieżne o stożkowym za- kończeniu. Tłoczniki prowadzone w otworach matrycy C, zagłę- biają się częścią stożkową w elementy łączone; wypchnięty metal mieści się w wycięciach D tworząc zgrubienie G; jednocześnie tworzy się złącze punktowe. W podobny sposób wykonuje się zgrzewanie zgniotowe linio- We. Złącze ma zazwyczaj grubość zbliżoną do grubości elementu łączonego, a w próbach na- rozciąganie pęknięcia występuje poza złączem. Przyczyną tego jest znaczne podwyższenie wytrzyma- łości metalu wskutek zgniotu, Przy spawaniu, blach aluminio- wych o grubości 1,5-4 mm, średnica czynna tłocznika powinna wynosić 1-1,2 g, gdzie g – grubość blachy. Przyjmuje się, że docisk wynosi 28-32 kGmm2. [przypisy: , , ]